ครม.เห็นด้วยปรับกรอบแก้ไข เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน อนุมัติแรงงานอิสระ มาตรา 39 รวมทั้ง 40 ใน 13 จังหวัด รับ 5,000 บาทอีกรอบ

วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลของการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ว่า ครม.ลงความเห็นเห็นด้วยปรับกรอบวงเงินแผนการแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่ได้รับผลพวงจากมาตรการควบคุมสูงสุดรวมทั้งเข้มงวดใน 29 จังหวัด โดยขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีก 44,314 ล้านบาท รวมเป็นปริมาณ 77,785 ล้านบาท (จากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว 33,471 ล้านบาท) ตามที่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมได้เสนอช่วงวันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2564
ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นด้วยให้ขยายการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลพวงจากสถานการณ์การระบาดวัววิด–19 ในพื้นที่ 13 จังหวัดเป็นกทม. จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ซึ่งก่อนหน้านี้รับสิทธิแก้ไขไปแล้ว 5,000 บาทต่อคน จะได้รับสิทธิแก้ไขเพิ่ม 5,000 บาทต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน

โดยมีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ปริมาณ 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งนั้น 61,710,820,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินในรอบที่เพิ่มนั้น จะปฏิบัติงานด้านในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

33-1

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน กล่าวถัดไปว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขแม้กระนั้นตกหล่นสำหรับเพื่อการโอนเงินรอบแรก ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ให้รีบปฏิบัติงานพิจารณาข้อมูลตัวเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำข้อมูลของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถพิจารณาว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่โอนฝากบัญชีไม่ได้เนื่องจากสาเหตุใด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 1- 30 เดือนกันยายน 2564 นี้

พร้อมย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ที่มีสิทธิจำเป็นจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชากรกับธนาคารเท่านั้น ถามรายละเอียดอื่นๆถึงที่เหมาะสายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง