อัปเดตเหตุการณ์ “โควิด-19” วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 13,798 ราย ทำให้มีผู้เจ็บป่วยสะสม 1,391,477 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย ดับเพิ่ม 144 ศพ

นักข่าวกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานเหตุการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564 มีผู้เจ็บป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,798 ราย แยกเป็นทั่วไป 13,347 ราย และจากคุก/ที่จำต้องขัง 451 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย ทำให้มีผู้เจ็บป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) ปริมาณ 1,391,477 ราย และมีคนเสียชีวิตเพิ่ม 144 ศพ.

covid1