ประชาชนบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวประดับดิน” ขนบธรรมเนียม การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดตอนเช้ามืด

ตอนวันที่ 6 กันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนร่วมกันทำบุญทำกุศลเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับดิน เป็นขนบธรรมเนียมการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศาคณาญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
ต้นเหตุที่นำไปสู่บุญข้าวประดับดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของพระ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแก่พระพุทธเจ้าและพระแล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงเวลาค่ำคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้รู้ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วงศาคณาญาติ จึงนำไปสู่เป็นขนบธรรมเนียมบุญข้าวประดับดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีนั้น พระสมุห์นานกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้โปรยน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ตามที่ต่างๆเพื่อให้ผีและเปรตได้มากินอาหารตามความเลื่อมใส โดยประชาชนจะนำอาหารมาให้พิธีตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการมอบทาน ถือศีล ฟังธรรม พอเพียงรุ่งแจ้งในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาโดยประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่ตระเตรียมไว้ไปมอบหรือแขวนในรอบๆวัด สำหรับการวางข้าวของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางเขตแดนบางทีอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการถามประชาชนในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า ขนบธรรมเนียมบุญข้าวประดับดิน เป็นขนบธรรมเนียมของคนในชุมชนและใกล้เคียงได้สืบสานขนบธรรมเนียมทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ล่วงลับไปแล้ว และจะทำให้ทุกปี ตามความเลื่อมใสประชาชนส่วนมากมีความรู้สึกพอใจที่ได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่ยากจน