good doctor season 1 เล่าของ ฌอน เมอร์ฟี แพทย์ชายหนุ่มออทิสติกที่เริ่มต้นการทำงานเป็นหมอประจำบ้านในโรงพยาบาลด้วยการช่วยเหลือของผู้อำนวยการที่มีความสัมพันธ์กับเขามาตั้งแต่เด็ก โน่นก็เพื่อพิสูจน์ให้คนได้มีความเห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ใช่เรื่องน่าปฏิเสธ กลับเป็นข้อดีที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวมทั้งการดูแลและรักษาต่างๆเป็นไปในแบบที่คนธรรมดาคิดไม่ถึง

The Good Doctor Season 1

คุณหมอฟ้าประทาน ปี 1