แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านขายของเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านขายของในโครงการคนละครึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) ข้างหลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่ประชากรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
วิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการแห่งเมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
วิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน