หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยขายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย เช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และก็ บมจ.ไทยการซื้อขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมขั้นตอนการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและก็เว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดขาย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่กะไว้แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยการซื้อขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนถึงที่กะไว้ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย