เตรียมตัว “คนละครึ่งเฟส 3” คนเก่า 15 ล้านคนรอใช้เงิน – 16 ล้านคนลงทะเบียนใหม่ แจกเงิน 9 หมื่นล้านบาท

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในแนวทางแผนการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัววิด-19 ระลอกสาม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564
มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มติ ครม. เห็นชอบในแนวทางแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาทั้งสิ้น 3,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเป็นไตรมาส 3 ปริมาณ 1,500 บาท และไตรมาส 4 ปริมาณ 1,500 บาท ซึ่งแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีการใช้วงเงินทั้งสิ้นราว 9.3 หมื่นล้านบาท (93,000 ล้านบาท)
ลักษณะมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 จะคล้ายเฟส 1 และ 2 โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน
กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ไว้ทั้งสิ้น 31 ล้านคน โดยเป็นคนที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 รายเดิม ทั้งสิ้น 15 ล้านคน และจัดแจงเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน
สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 และเฟส 2 ทั้งสิ้น 15 ล้านคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 อัตโนมัติ แต่ว่าจะต้องมีการ “กดรับรอง” รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มรับรอง ระบบก็จะกระทำเพิ่มเงินเข้าเป๋าตังให้ดังเดิม
สำหรับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน แผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ควรมีคุณสมบัติตามนี้ คือ
• เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แผนการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนยากจน)
คาดว่าเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ด้านในมิถานายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ได้ในก.ค. 2564
จับตาวันที่ 1 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามแผนการช่วยเหลือราษฎรกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม
คนไหนกันยังมิได้สิทธิ์ จัดแจงรอคอยเลย 16 ล้านคน จะได้ลงทะเบียนใหม่!!