เจ้าหญิงมาโกะ แต่งงานกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มสามัญชนแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี สละฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน

เมื่อ 26 ตุลาคม 64 สำนักข่าวบีบีซี กล่าวว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพัตราธิราชทุ่งนารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เข้างานแต่งงานกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มสามัญชนแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี ในตอนเช้าของวันนี้ (26 ตุลาคม) หลังจากเจ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระชนม์ 30 ชันษาได้เสด็จพระดำเนินออกจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาแคว้น โดยได้ทรงน้อมเคารพพระพ่อ เจ้าชายฟุไม่ฮิโตะ องค์รัชทายาทแห่งประเทศญี่ปุ่น และก็เจ้าหญิงคิโกะแม่ หลายที และก็ทรงสวมกอดเจ้าหญิงค้างโกะ พระขนิษฐ ก่อนจะเสด็จออกจากพระตำหนักเพื่อเข้างานแต่งงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกจากครอบครัวไปเริ่มสร้างครอบครัวใหม่

mago1
โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องสละฐานันดรศักดิ์ แม้แต่งงานกับคู่หมั้นที่เป็นสามัญชน ในช่วงเวลาที่เจ้าหญิงมาโกะยังมีพระมุ่งหมายที่จะไม่มีการจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง จึงทำให้เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นสมาชิกวงศ์สกุลประเทศญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี และก็ไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าหญิงมาโกะและก็นายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่บังกะโล Grand Arc ในกรุงโตเกียว ประกาศทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วในวันนี้ (26 ตุลาคม 64)