กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินเกื้อหนุนบุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินเกื้อหนุนบุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มี.ค. 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายผลดีตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องจากมองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายผลดีตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร เพื่อผู้ประกันตนได้รับเงินผลดีตอบแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้ ก็เลยควรต้องออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีคำถามเพิ่มเติม ผู้ประกันตนสามารถซักถามรายละเอียดอื่นๆถึงที่กะไว้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่อีกทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินเกื้อหนุนบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• แล้วต่อจากนั้นเข้าสู่ระบบ แม้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนบุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1