ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้จึงควรโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 พสกนิกรทึ่ม-เลว-เลวทราม-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 ม.ย. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดาวรำไพชญ์ อาจารย์ประจำแผนกสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ รวมทั้งจึงควรโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับเพื่อการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองนัก แต่ทำให้ไม่พินาศหรือตามกันหมดเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด ประเทศไทยรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับประเทศไทยมาก แต่ต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบป๋าเปรมนะครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมรู้สึกว่าอีกไม่นานความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีทางหลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารเที่ยวนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรโหด แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้กรรมวิธีการฝั่งซ้ายจัดกระเจิดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาแทบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จึงควรทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

ประเทศไทยต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

ถ้าเกิดพสกนิกรทึ่ม พสกนิกรเลว พสกนิกรเลวทราม พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด ย่อยยับเมื่อนั้น พสกนิกรเป็นใหญ่ไม่ได้ ต้องคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากพสกนิกรเป็นใหญ่ ท่านพุทธข้าทาสภิกขุกล่าวไว้ พสกนิกรจะต้องมีธรรมะก่อนจึงเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1