ความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. พลเมืองกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. พลเมืองกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราท่องเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มพลเมืองทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติพื้นฐานและการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. พลเมืองกลุ่มคนที่ต้องการความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการ
อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันตอนวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับในการเพิ่มวงเงินโครงการ เราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.