องคมนตรี มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

แพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กลุ่มธุรกิจยี่ห้อฉัตร) (คนกลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อตอกย้ำซ้ำเติมมาตรฐานหน่วยงานบ่อย ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยืนนาน มากยิ่งกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 และก็ ปี 2563) จากหอการค้าไทยและก็ที่ประชุมหอการค้าแห่งประเทศไทย การันตีความสำเร็จหน่วยงานในกลุ่มผู้ประกอบกิจการธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และก็ยึดหลักบรรษัทภิบาล จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับ และก็ผ่านหลักเกณฑ์การใคร่ครวญของคณะกรรมการฯ