เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวมาว่า ที่ประชุมที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นด้วยใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินออม เพื่อจ่ายตามโครงงานจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) จัดหาวัคซีนป้องกันโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณพอเพียงแก่ราษฎรทุกกรุ๊ปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนซิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แม้กระนั้นอยู่ระหว่าง รอคอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ระงับโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้

ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 ก.ค. 2564 ติดเชื้อโรครายใหม่ 21 ราย จาก อ.ท่าศาลา 8 ราย อ.ฉวาง 4 ราย อ.สิชล 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.ลานสกา 1 ราย อ.ปากพนัง 1 ราย แล้วก็ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ทำให้มียอดติดเชื้อโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้รายงานข่าวรายงาน ภายหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 แห่ง เพื่อรองรับคนไข้วัววิด-19 มีถิ่นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหมายจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ล่าสุด นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล กล่าวมาว่า ช่วงเวลาเช้ามืดวันนี้มีคนไข้กลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีถิ่นฐาน อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอพักคนไข้วัววิด-19 แล้วก็กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ พนักงานลำเลียงคนไข้ รปภ. ร่วมรับแล้วก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคน

เช่นไรช่วงเวลาเช้าได้ส่งคนไข้ที่รักษาหายดีแล้วกลับไปอยู่บ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีคนไข้บางรายปอดบวม ในปริมาณนี้มีเด็กเล็กอายุเพียงแค่ 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพระพรหมคีรี โดยรถยนต์โรงพยาบาลพระพรหมคีรีมารับไปส่งถึงยังหน้าบ้าน บริการทั้งยังไปรับมารักษาแล้วก็ส่งคืน