“ตรีนุช” ห่วงความปลอดภัยของเด็ก เลื่อนจัดกิจกรรมสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ที่คุรุสภา ตราบจนกระทั่งสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันนี้ (4 ม.ค.65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดกิจกรรมสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 รวมทั้งกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำกิตติศัพท์มาสู่ประเทศชาติ ปี 2565 โดยนำเด็กในจังหวัดกรุงเทพ จำนวน 250 คน เข้ายอดเยี่ยมนับถือและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ ในวันที่ 8 เดือนมกราคม 2565 แบบออนไซต์ ในพื้นที่ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับส่วนภูมิภาค ศธ.ได้มอบหมายให้ที่ทำการศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยชักชวนผู้ว่าราชการเป็นผู้มอบ นั้น

เพราะเหตุว่าบัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีลักษณะท่าทางการแพร่ระบาดเยอะขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ศธ. จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติ ที่ศูนย์กลาง และเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำกิตติศัพท์มาสู่ประเทศชาติทั่วราชอาณาจักร ออกไปตราบจนกระทั่งสถานการณ์จะคลี่คลาย
สำหรับกิจกรรมสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถ้าหากมีความเห็นว่าไม่เป็นอันตรายก็สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยสำหรับการจัดกิจกรรมดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แม้กระนั้นถ้าหากพื้นที่ใดไม่พร้อมและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจก็ให้เลื่อนไปก่อน ทั้งนี้ ยืนยันว่า ศธ.มองเห็นความสำคัญของเด็กทุกคน ซึ่งภายในปีนี้จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นแน่ๆ ส่วนจะกำหนดใหม่ว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อใด ในแบบใดนั้น จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ถ้าหากมีการเสี่ยงสูงก็ยังจัดไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเด็กๆและผู้ปกครองทุกคน