แนวทางตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ทั้งนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว หากไม่พบข้อมูลจำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตถดถอยจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” แล้วก็น้ำท่วม ทั้งๆที่กลไกตลาดยังคงดำเนินการเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก ดังเช่นว่า

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ช่วงเวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็จำต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

สำหรับแนวทางการตรวจตราสิทธิ์โครงงานประกันรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
3. หากคนที่ลงทะเบียนเสร็จ แล้วก็ได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว” หากไม่พบข้อมูลการขึ้นบัญชี จำต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน