วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า แผนการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่อยากตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกรุ๊ปประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมั่นหมายขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมั่นหมายได้ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และก็สามารถตรวจตราผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวผ่านมาแล้วสิ่งเดียวกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบตอนวันที่ 19 ม.ค. 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.