“ตรีนุช” เผยมติที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนรู้เบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนรู้เอกชน (กช.) และก็ที่ทำการเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและก็การเรียนรู้ตามความสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เหตุเพราะสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อช่องทางในการศึกษาและก็สิทธิของผู้เรียน ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู และก็พนักงาน เตรียมตัวในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถวางแผนจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักอย่างเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ต.ค. 2564.