เปิดกรรมวิธีสมัครสมาชิก แผนการ “ม.33 พวกเรารักกัน” เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท อย่าลืมเช็กคุณลักษณะผู้ได้สิทธิ์ เริ่ม 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนการ “ม.33 พวกเรารักกัน” มีเป้าประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่ายังชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) คาดว่าจะมีผู้อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในคราวนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินราวๆ 37,100 ล้านบาท
ทางด้าน นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณลักษณะ สามารถสมัครสมาชิก รวมทั้งตรวจตราการรับสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ – 7 มี.ค. 2564
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านวิถีทางการให้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ในการนี้ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในทุกวันจันทร์ที่ 22 รวมทั้ง 29 มี.ค. รวมทั้ง 5 รวมทั้ง 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งบริการกับร้านขายของภายใต้แผนการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม 2564
ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจตราสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ ม.33 พวกเรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค. 2564 รวมทั้งกดใช้งานรวมทั้งยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาล จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันจันทร์ที่ 5 รวมทั้ง 12 เม.ย. 2564 ปริมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้แผนการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 2564
we r love1

คุณลักษณะผู้ได้สิทธิ์แผนการ ม.33 พวกเรารักกัน

• ผู้มีเชื้อชาติไทย
• เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการที่เมือง
• ไม่ได้รับสิทธิ์แผนการพวกเราชนะ
ขาดเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท
การสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสิทธิ์
• วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์รวมทั้งตรวจตราการได้รับสิทธิ์ www.ม33พวกเรารักกัน.com
• วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

we r love 2

กดใช้งานรวมทั้งกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

• วันที่ 22 รวมทั้ง 29 มีนาคม รวมทั้ง 5 รวมทั้ง 12 ม.ย. 2564
ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท
• วันที่ 22 มีนาคม – 31 พ.ค. 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งบริการกับร้านขายของภายใต้แผนการ “พวกเราชนะ”

การขอทวนสิทธิ์

• วันที่ 15 – 28 มีนาคม 64
เปิดให้ขอทวนสิทธิ์
• วันที่ 5 – 11 ม.ย. 2564
กดใช้งานรวมทั้งกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
• วันที่ 5 รวมทั้ง 12 ม.ย. 2564
ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 2,000 บาท
• วันที่ 5 ม.ย. – 31 พ.ค. 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมทั้งบริการกับร้านขายของภายใต้แผนการ “พวกเราชนะ”.