เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทวดา ดีโรจน์นวงศ์ เขมรอบทุน “มิสทินสู้โควิด” สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ในเวลานี้

ภายหลังเปิดให้สมัครสมาชิก ตอนวันที่ 12 ส.ค.แล้วนั้น มีผู้ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกขอรับทุนเข้ามาเป็นมากไม่น้อยเลยทีเดียว ทางมูลนิธิ จึงขอเพิ่มทุนบริจาค จาก 4,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท

ทุน “มิสทินสู้โควิด” มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนมี เงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกถึงที่กะไว้ www.มิสทินสู้โควิด.com จนกระทั่งวันที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 24.00 น.

และจะประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทาง www.มิสทินสู้โควิด.com ข้างในวันที่ 19 ส.ค. 2564

มิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทวดา ดีโรจน์นวงศ์ ขอเป็นอย่างยิ่งใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้