กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศวันนี้ ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา ส่วนวันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64 ลมเย็นพักยก อุณหภูมิสูงมากขึ้น 2-4 องศา มีฝนฟ้าลำพองบางพื้นที่ในภาคเหนือ อีสาน กลางตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศวันนี้ -25 ธันวาคม 2564 (พยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า ) โดยอากาศวันนี้ (20 เดือนธันวาคม 64) รอบๆความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้รอบๆประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ จะมีอุณหภูมิจะลดลง 2–4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคทิศตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียได้ขับเคลื่อนลงสู่ช่องแคบมะละกาแล้ว แม้กระนั้นยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมรอบๆอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยรอบๆอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงราว 2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองมีคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64 รอบๆความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้รอบๆดังที่กล่าวมาแล้วมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น 2–4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในรุ่งอรุณ ตอนที่คลื่นกระแสลมข้างตะวันตกในระดับบนจะเขยื้อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนเหนือ ทำให้มีฝนฟ้าลำพองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในรอบๆดังที่กล่าวมาแล้ว

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมรอบๆอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยรอบๆอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองมีคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงราว 1 เมตร

อนึ่ง ไต้ฝุ่น “ราอี” รอบๆทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีทิศทางการขับเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกค่อนด้านเหนือบางส่วน คาดว่าจะเขยื้อนเข้าใกล้ริมตลิ่งประเทศเวียดนามตอนกลาง แล้วหลังจากนั้นมีลักษณะท่าทางที่จะขับเคลื่อนขึ้นเหนือไปทางเกาะไหลำ จีน ในช่วงวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2564 และจะอ่อนแรงลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยลมพายุนี้ไม่ทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อประเทศไทย

screenshot.1

ข้อควรระวัง

วันที่ 19-22 เดือนธันวาคม 64 ขอให้ประชาชนรอบๆภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะก่อให้กำเนิดน้ำหลากทันควันและน้ำป่าไหลหลั่ง สำหรับชาวประมงรอบๆภาคใต้ตอนล่างควรจะเพิ่มความระวังสำหรับเพื่อการเดินเรือ เลี่ยงการเดินเรือรอบๆที่มีฝนฟ้าลำพอง
ในช่วงวันที่ 19 – 20 เดือนธันวาคม 64 ขอให้ประชาชนรอบๆประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพด้วยเหตุว่าลักษณะอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 เดือนธันวาคม 64 ขอให้ประชาชนรอบๆประเทศไทยตอนบนระแวดระวังการสัญจรผ่านรอบๆที่มีหมอกไว้ด้วย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 20 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
วันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็น กับมีหมอกบางในรุ่งอรุณ และอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ จำนวนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาคเหนือ

วันที่ 20 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส
วันที่ 21-25 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในรุ่งอรุณ อุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ จำนวนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม 64 อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

screenshot.2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 เดือนธันวาคม 64 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
วันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในรุ่งอรุณ และอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ จำนวนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 22 – 24 เดือนธันวาคม 64 อุณหภูมิต่ำสุด 14-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

screenshot.3

ภาคกลาง

วันที่ 20 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
วันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็น กับมีหมอกบางในรุ่งอรุณ และอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ จำนวนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาคทิศตะวันออก

วันที่ 19 – 20 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
วันที่ 21 – 25 เดือนธันวาคม 64
อากาศเย็น กับมีหมอกบางในรุ่งอรุณ และอุณหภูมิจะสูงมากขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ จำนวนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงราว 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก)

วันที่ 20 – 21 เดือนธันวาคม 64
มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 20-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 3 เมตร
วันที่ 22 – 25 เดือนธันวาคม 64
มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองคลื่นสูงราว 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

screenshot.4

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

วันที่ 19 – 21 เดือนธันวาคม 64
มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนฟ้าลำพองคลื่นสูงราว 2 เมตร
วันที่ 22 – 25 เดือนธันวาคม 64
มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส