พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ โต้กระแสโซเชียล ยืนยัน คำสั่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ ระดับ “รอง ผกก.-สว.” เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ตำบลอำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) พูดถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่าการตั้งข้าราชการ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันจึงทำให้การเผยแพร่คำสั่งล่าช้า รวมทั้งแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำสั่งตั้ง รวมทั้งวันที่คำสั่งส่งผลออกไปอีก ว่า การตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จสิ้นสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปอะไร ตามที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำสั่งส่งผลพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ และไม่ได้มีสาเหตุล่าช้าจากการวิ่งเต้นอะไร

ดังนี้การตั้งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้เด่นชัด จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การตั้งระดับ รอง ผกก.-สว. เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ ที่ ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. ลงชื่อคำสั่งตั้งรวมทั้งมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป