ช่วงวันที่ 26 เดือนกันยายน นายสุถ้อยคำ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.แล้วก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการปกป้องแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดรอบๆประเทศไทยตอนบน แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 เดือนกันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกึ่งกลาง แล้วก็นำมาซึ่งการทำให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากขึ้นเรื่อยๆ

โดยคาดหมายจำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ และตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเบาๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากตอนนี้โดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 เดือนกันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี ใคร่ครวญแล้วเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โปรโมทแจ้งเตือนพสกนิกรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่นว่า การก่อสร้างเขื่อนปกป้องตลิ่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งพสกนิกรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้ แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) แล้วก็มีฝนตกสะสม และผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล วัสดุ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร แล้วก็ยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินการ อํานวยความสะดวก แล้วก็ให้การช่วยเหลือพสกนิกร ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) ถ้ากำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ แล้วก็การให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการปกป้องแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์มือปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ แล้วก็ถือปฏิบัติ

water