ประชาชน 60% กังวลใจจัดงานลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวพันคุ้มครองป้องกันวัววิดครัดเคร่ง อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ จำนวนทั้งนั้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงทีแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนมาก หรือปริมาณร้อยละ 60.04 บอกว่า กังวลใจเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย สืบทอดประเพณีอันดีงาม ปริมาณร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศครึกโครม บันเทิงใจ ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความเคร่งเคลียด แล้วก็ปริมาณร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามเดิม
เมื่อถามคำถามว่าภายหลังจากคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว ประชาชนสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือไม่ พบว่า ส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 บอกว่า ยังไม่มั่นใจ มีเพียงแค่ปริมาณร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามคำถามว่าถ้าได้ไปลอยกระทง ประชาชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อมาตรการคุ้มครองป้องกันวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนมากหรือปริมาณร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 บอกว่า ไม่แน่ใจ ปริมาณร้อยละ 23.57 บอกว่า ออกจะมั่นใจ แล้วก็ปริมาณร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นใจมากมาย

เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวพันสำหรับในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 บอกว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานต้องเหมาะสม ระบายอากาศได้ดิบได้ดี ไม่คับแคบ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ไฟไหม้ อื่นๆอีกมากมาย ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 บอกว่า เน้นสงวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 บอกว่า สำรวจความแข็งแรงของเรือโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 ต่างจากปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 บอกว่า งดการไปสถานที่คับแคบ ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพมากเพิ่มขึ้น ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกน้อยลง ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 บอกว่า อดออมมากเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 บอกว่า วัววิด-19 ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 บอกว่า ของใช้ของสอยแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 บอกว่า ความอดอยาก แล้วก็ ชั้น ปริมาณร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาเกี่ยวกับการเมือง