คุณลักษณะ ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิแก้ไข ประกันสังคมให้ส่งทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็กข้อตกลง ตรวจทานสิทธิแก้ไขปัจจุบันอีกครั้ง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โอนเงินแก้ไขมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ให้ผู้เอาประกันตน มัธยม33 มัธยม39 แล้วก็ มัธยม40 ครบทุกกรุ๊ปแล้วทั้งกรุ๊ปที่ได้รับแก้ไขรอบเดียว แล้วก็ได้รับแก้ไขรอบ 2 สำหรับ ผู้ที่ตรวจทานสิทธิแก้ไข แล้วพบว่าได้รับสิทธิแก้ไข แต่เงินแก้ไขไม่ฝากบัญชี ให้รีบตรวจทานบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง

– ชื่อบัญชีตรงกับผู้ได้รับสิทธิประกันตน

– ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็บัญชียังเคลื่อนไหว

ให้จัดแจงบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง รับเงินแก้ไขอีกครั้งวัน พฤหัสที่ 30 ก.ย.64 แล้วก็ทุกวันพฤหัส

40-1

แม้วันนี้เงินยังไม่ฝากบัญชี ตรวจทานสิทธิแก้ไขอีกครั้ง แม้ เข้าตรวจทานสิทธิ์แก้ไขแล้วพบว่าได้รับสิทธิ แต่ยังมิได้รับเงินให้รีบตรวจทานปรับปรุงแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง

กลุ่มนี้ “ไม่ต้องทบทวนสิทธิแก้ไข”

แม้ตรวจทานสิทธิแก้ไข ปัจจุบัน แล้วพบว่า มิได้รับสิทธิแก้ไข ให้ตรวจทานดังนี้ ก่อนยื่นทบทวนสิทธิ จะยื่นทบทวนสิทธิแก้ไข พินิจก่อนว่าเข้าข้อตกลงไหม

1. ดำรงชีพอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับสิทธิแก้ไขไหม โดยพื้นที่ได้รับสิทธิแก้ไขเป็น29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้ม

40-2

2. แม้เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 จะต้องดำรงชีพใน 9 กรุ๊ปกิจการ ประกอบด้วย

1)ค่ายพักแรมแล้วก็บริการด้านของกิน เป็นต้นว่า โรงแรม อพาร์เม้นท์ เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ร้านค้าเคลื่อนที่ บริการจัดเลี้ยง ร้านเหล้า

2)การขนส่งแล้วก็สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้นว่า รถประจำทางผ่านจังหวัด รถรับจ้าง วินจักรยานยนต์ แท็กซี่ จักรยานสามล้อ รถยนต์ห้องเย็น ขนส่งคอนเทนเนอร์

3)การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ เป็นต้นว่า ห้าง ขายปลีกทั่วไป ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรสินค้า

4)กิจกรรมการบริหารแล้วก็บริการสนับสนุน เป็นต้นว่า จัดอิเว้นต์ บริการทำความสะอาด พาเที่ยว ไกด์ รปภ.

5)กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้นว่า บริษัทโปรโมท ออกแบบตกแต่งภายใน ตรวจทานบัญชี ที่ปรึกษาภาษี

6)ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การสื่อสาร เป็นต้นว่า ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โรงภาพยนต์

7)ก่อสร้าง เป็นต้นว่า สร้างบ้าน ถนนหนทาง ระบบน้ำ-ไฟ

8)กิจกรรมศิลป์ ความบันเทิง ความบันเทิง เป็นต้นว่า ฟิตเนส สโมสร แสดงโชว์

9)กิจกรรมบริการด้านอื่นๆเป็นต้นว่า สปา แต่งผม แต่งเล็บ สถานที่ดูแลความงดงาม กิจกรรมงานฌาปนกิจศพแล้วก็ที่เกี่ยว
ทั้งนี้ มัธยม33 จะต้องขึ้นกับว่านายจ้างได้แจ้งสิทธิ ผ่าน https://www.sso.go.th/eform_news/ ระบบอีเซอร์วิส ไหม

3.ทบทวนสิทธิ มาตรา 40 แล้วก็มาตรา 39

-จะต้องดำรงชีพอิสระอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม แล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เอาประกันตนก่อนวันที่ 24 ส.ค.64

-สำหรับในการขึ้นทะเบียนแล้วก็ชำระเงินสมทบ มัธยม40 ทำงานอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่ว่าชำระหนทางใดๆก็ตาม
แนวทางทบทวนสิทธิแก้ไข

-ดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิแก้ไข ที่ www.sso.go.th

40-3

40-4

-สำหรับ มัธยม39 มัธยม40 ให้ผู้ยื่นแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิแก้ไข กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานการชำระเงินสมทบ

-ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนไปยังสำนักงานประกันสังคม

-ยื่นทบทวนสิทธิแก้ไขได้ถึง 31 เดือนตุลาคม64

-คอยประกาศผลการทบทวนสิทธิ์

-จัดเตรียมบัยชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้องคอยรับเงินแก้ไข

-กำหนดโอนเงินแก้ไขรอบเก็บตกทุกๆวันพฤหัส จนกระทั่ง 31 เดือนธันวาคม64

ที่อยู่สำนักงานประกันสังคม เป็นต้นว่า

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/28 กลุ่ม 4 ถนนหนทางติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ : 0-2956-2345

โทรศัพท์ : 1506

สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ 2

เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนหนทางเทศบาลรังสฤษฏ์เหนือ ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ 9

ห้างสรรพสินค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ซอยลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนหนทางลาดพร้าว ตำบลลำคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240