นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำประชาสัมพันธ์โปรโมทขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจัดว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายน้องชาย บอกว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าข่ายการลงความเห็นทางด้านการเมือง และก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องจัดการต่อไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) รีบจัดการตามความเห็นชอบมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมสำรวจพฤติกรรมของภิกษุที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสียหายแวดวงสงฆ์และก็ศาสนาพุทธ.