ด่วน ผู้บังคับบัญชาตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และก็ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำบัญชาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป

ดังนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมตัวให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับผิดชอบไว้ หากว่าทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที แต่ สามารถวิเคราะห์รายชื่อการแต่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news